Ihre digitale Postkarte / Your digital postcard / Twoja digitalna karta pocztowa
wisarts.com / wisarts.de / wis-art.de / sadurski.eu
Wis - Wiesław Sadurski

Wählen Sie ein Bild per Radio-Button aus. Choose the image with the radio-button. Wybierz obraz klikiem na radio-przycisk.
Weihnachtsbaum, Christmas Tree, Choinka, Wieslaw Sadurski
Irgendwo im Himmel, Somewhere in Heaven, Gdzieś w Niebie, Wieslaw Sadurski
Herz Lady, Heart Lady, Pani Serca, Wieslaw Sadurski
Planet traumt, Planet dreams, Planeta śni, Wieslaw Sadurski
Sehnsucht, Longing, Tesknota, Wieslaw Sadurski
Weihnachtsbaum
Christmas Tree
Choinka

Irgendwo im Himmel
Somewhere in Heaven
Gdzieś w Niebie

Herz Lady
Heart Lady
Pani Serca
Planet träumt
Planet dreams
Planeta śni
Sehnsucht
Longing
Tesknota
   Sommer Landschaft, Summer Landscape, Pejzaż Lata, Wieslaw Sadurski
Pusteblume, Dandelion, Dmuchawiec, Wieslaw SadurskiHier und Jenseits, Here and Beyond, Świat i Zaświat, Wieslaw Sadurski
Sommer Landschaft
Summer Landscape
Pejzaż Lata
 

Pusteblume
Dandelion
Dmuchawiec

 

Hier und Jenseits
Here and Beyond
Świat i Zaświat

       
Schöpfung, Creation, Stworzenie, Wieslaw Sadurski
Das abwesende Bild, Absent Picture, Nieobecny Obraz, Wieslaw Sadurski
Hier und Jetzt, Here and Now, Tu i Teraz, Wieslaw Sadurski
Wandernder Stern, Wandering Star, Wędrująca Gwiazda, Wieslaw Sadurski
Dämon und Maedchen, Demon and Girl, Demon i Dziewczyna, Wieslaw Sadurski
Schöpfung
Creation
Stworzenie

Das abwesende Bild
Absent Picture
Nieobecny Obraz

Hier und Jetzt
Here and Now
Tu i Teraz

Wandernder Stern
Wandering Star
Wędrująca Gwiazda
Dämon und Mädchen
Demon and Girl
Demon i Dziewczyna
   
Beine und das Dazwischen, Legs and the between, Nogi i pomiędzy, Wieslaw Sadurski
Rote Drache, Red Dragon, Czerwony Smok, Wieslaw Sadurski
Drei Mädchen im Wind, Three girls in wind, Trzy dziewczyny w wietrze, Wieslaw Sadurski
Beine und das Dazwischen
Legs and the between
Nogi i pomiędzy
 
Rote Drache
Red Dragon
Czerwony Smok
 
Drei Mädchen im Wind
Three girls in wind
Trzy dziewczyny w wietrze
       
Rotes Herz für die Sonne, Red heart for the sun, Czerwone serce dla słońca, Wieslaw Sadurski
Schwaerzende Sonne, Blackening Sun, Czerniejące słońce, Wieslaw Sadurski
Herz Mandala, Heart Mandala, Mandala Serca, Wieslaw Sadurski
Digitale Kreatur, Digital Being, Digitalna Istota, Wieslaw Sadurski
Mein Herz hat Ärger, My heart in trouble, Me serce w rozterce, Wieslaw Sadurski
Rotes Herz für die Sonne
Red heart for the sun
Czerwone serce dla słońca
Schwärzende Sonne
Blackening Sun
Czerniejące słońce
Herz Mandala
Heart Mandala
Mandala Serca
Digitale Kreatur
Digital Being
Digitalna Istota
Mein Herz hat Ärger
My heart in trouble
Me serce w rozterce
Tragen Sie bitte Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse ein, sowie den Namen und die E-Mail Adresse des Emfängers.

Type your Name and E-Mail Adress, and the Recipient Name and E-Mail Adress.

Napisz Twe nazwisko i E-Mail Adres, oraz nazwisko i E-Mail adresata.
Ihr Name / Your Name / Twe Nazwisko:
Ihre E-Mail / Your E-mail / Twój E-mail:
Emfänger Name / Recipient Name / Nazwisko Odbiorcy:
Emfänger E-Mail / Recipient E-mail / E-mail Odbiorcy:
Wählen Sie die Text- und Hintergrundfarbe aus. Choose text and background colour. Wybierz kolor tekstu i tła.
TEXT FARBE / TEXT COLOUR / KOLOR TEKSTU
HINTERGRUND / BACKGROUND / TŁO
Geben Sie hier die Überschrift und den Text ein. Place your headline and text. Napisz Twój tytuł i tekst.
Überschrift / Heading / Tytuł:
Ihr Text / Your Text / Twój Tekst:
Hier füllen Sie das Grußfeld aus. Fill the greeting field. Wpisz pozdrowienie.
Grüße, mach's gut!
Best wishes!
Najlepsze życzenia!
Klicken Sie auf den 'Vorschau und Versand' um eine Vorschau zu erhalten. Wenn Sie alles neu schreiben möchten, klicken Sie auf den 'Löschen'-Button.
Click 'See and Send' to view your card. Click 'Delete' to type the text again.
Kliknij 'Zobacz i Wyślij', aby obejrzeć kartę. Kliknij 'Usuń', aby pisać od nowa.