Love from Berlin Wall Miłość z Berlińskiego Muru
Wis - Wieslaw Sadurski

Love from Berlin Wall, Berlin Wall Mosaic on Art Canvas Print by Wieslaw Sadurski


Berlin Wall Mosaic Berliner Mauer MosaikMozaika Berlińskiego Muru

Art Canvas Print Kunstdruck auf Leinwand Druk Artystyczny na płótnie

  90 x 60 cm Euro 192,-
  60 x 40 cm Euro 87,-

Bestell / Order / Zamów


English| Home | Painting | Graphic Art | Poetry | Photo Art | Today | Design | Free | Art Sale | Copyrights | Biography | Links | Link to me | E-Mail |


Deutsch| Start | Malerei | Graphik Art | Poesie | Foto Art | Heute | Design | Free | Kunstverkauf | Urheberrechte | Biografie | Links | Link to me! | E-Mail |

Polski| Start | Malarstwo | Grafika | Poezja | Fotografia | Dzisiaj | Design | Free | Sprzedaż Sztuki | Prawa Autorskie | Biografia | Linki | Link do mnie | E-Mail |

© 1989 - 2014 by Wieslaw Sadurski worldwide.
All Rights ReservedAlle Rechte Vorbehalten Wszystkie Prawa Zastrzeżone