Longing Sehnsucht Tęsknota
Wis - Wieslaw Sadurski

Longing, oil painting and Art Print by Wieslaw Sadurski

oil painting on canvas Ölbild auf Leinwand obraz olejny na płótnie
120 x 150 cm

Painting destroyed by Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Bild ist zerstört durch Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Obraz zniszczony przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

size
Art Canvas Print
Kunstdruck auf Leinwand
Druk Artystyczny na płótnie
120 x 150 cm
Euro 618 ,-
100 x 125 cm
Euro 478,-
80 x 100 cm
Euro 369,-

Bestell / Order / Zamów


English| Home | Painting | Graphic Art | Poetry | Photo Art | Today | Design | Free | Art Sale | Copyrights | Biography | Links | Link to me | E-Mail |


Deutsch| Start | Malerei | Graphik Art | Poesie | Foto Art | Heute | Design | Free | Kunstverkauf | Urheberrechte | Biografie | Links | Link to me! | E-Mail |

Polski| Start | Malarstwo | Grafika | Poezja | Fotografia | Dzisiaj | Design | Free | Sprzedaż Sztuki | Prawa Autorskie | Biografia | Linki | Link do mnie | E-Mail |

© 1984 - 2014 by Wieslaw Sadurski worldwide.
All Rights ReservedAlle Rechte Vorbehalten Wszystkie Prawa Zastrzeżone