My Wandering Star is coming to Mother Earth
Meine Wandernder Stern kommt zu Mutter Erde
Moja Wędrująca Gwiazda przybywa do Matki Ziemi

Wis - Wieslaw Sadurski

My Wandering Star is coming to Mother Earth, original painting and Art Canvas Print by Wieslaw Sadurski

acrylic painting on canvas Acrylbild auf Leinwand obraz akrylowy na płótnie
80 x 100 cm
in artist's possession im Besitz des Künstlers własność artystysize
Art Canvas Print
Kunstdruck auf Leinwand
Druk Artystyczny na płótnie
80 x 100 cm
Euro 285,-
60 x 75 cm
Euro 159,-

Bestell / Order / Zamów


English| Home | Painting | Graphic Art | Poetry | Photo Art | Today | Design | Free | Art Sale | Copyrights | Biography | Links | Link to me | E-Mail |


Deutsch| Start | Malerei | Graphik Art | Poesie | Foto Art | Heute | Design | Free | Kunstverkauf | Urheberrechte | Biografie | Links | Link to me! | E-Mail |

Polski| Start | Malarstwo | Grafika | Poezja | Fotografia | Dzisiaj | Design | Free | Sprzedaż Sztuki | Prawa Autorskie | Biografia | Linki | Link do mnie | E-Mail |

© 1980 - 2014 by Wieslaw Sadurski worldwide.
All Rights ReservedAlle Rechte Vorbehalten Wszystkie Prawa Zastrzeżone