First half of the Nirvana Pierwsza połowa Nirwany
Wis - Wieslaw Sadurski

First half of the Nirvana, Art Canvas Print and oil painting by Wieslaw Sadurski

oil painting on canvas Ölbild auf Leinwand obraz olejny na płótnie
160 x 140 cm
in artist's possession im Besitz des Künstlers własność artysty


size
format
Art Canvas Print
Kunstdruck auf Leinwand
Druk Artystyczny na płótnie
160 x 140 cm
Euro 712,-
115 x 100 cm
Euro 408,-
80 x 70 cm
Euro 198,-

Bestell / Order / Zamów


English| Home | Painting | Graphic Art | Poetry | Photo Art | Today | Design | Free | Art Sale | Copyrights | Biography | Links | Link to me | E-Mail |


Deutsch| Start | Malerei | Graphik Art | Poesie | Foto Art | Heute | Design | Free | Kunstverkauf | Urheberrechte | Biografie | Links | Link to me! | E-Mail |

Polski| Start | Malarstwo | Grafika | Poezja | Fotografia | Dzisiaj | Design | Free | Sprzedaż Sztuki | Prawa Autorskie | Biografia | Linki | Link do mnie | E-Mail |

© 1986 - 2014 by Wieslaw Sadurski worldwide.
All Rights ReservedAlle Rechte Vorbehalten Wszystkie Prawa Zastrzeżone