Pleroma
Wis - Wieslaw Sadurski

Pleroma, original painting and Art Canvas Print by Wieslaw Sadurski

oil painting on canvas Ölbild auf Leinwand obraz olejny na płótnie

in artist's possession im Besitz des Künstlers
własność artysty

 


size
format
Art Canvas Print
Kunstdruck auf Leinwand
Druk Artystyczny na płótnie
90 x 110 cm
Euro 351,-
70 x 85 cm
Euro 110,-

Bestell / Order / Zamów


English| Home | Painting | Graphic Art | Poetry | Photo Art | Today | Design | Free | Art Sale | Copyrights | Biography | Links | Link to me | E-Mail |


Deutsch| Start | Malerei | Graphik Art | Poesie | Foto Art | Heute | Design | Free | Kunstverkauf | Urheberrechte | Biografie | Links | Link to me! | E-Mail |

Polski| Start | Malarstwo | Grafika | Poezja | Fotografia | Dzisiaj | Design | Free | Sprzedaż Sztuki | Prawa Autorskie | Biografia | Linki | Link do mnie | E-Mail |

© 1995 - 2014 by Wieslaw Sadurski worldwide.
All Rights ReservedAlle Rechte Vorbehalten Wszystkie Prawa Zastrzeżone