WiS Lyric Arts, Poetry,

Rozprawa z Pułapką Skończoności, Snare of Finite on trial

- POLSKI, DEUTSCH, ENGLISH -
navigation page

Wieslaw Sadurski WiS hand signature
by Wieslaw Sadurski

 


Ludzie w Kreskach i Słowach

Przedstawiam Ci Ludzi. W krótkich tekstach, w pierwszej osobie - małpuję Twoje uczucia, marzenia, charaktery.

Twarze są rysowane w momentalnej kresce, tu gdzie idzie o wibrację człowieka, jego identyczność wewnętrzną.

Znajdziesz tu własną twarz?


Menschen in Strichen und Worten

Die LEUTE hier präsentieren sich in kurzen Gedichten, in denen ich Ihre Selbsterkenntnis, Ideen, Gefühle verspotte.

Gesichter mit schnellem Strich, schneller als die Wahrnehmung.

Findest du hier dein eigenes Gesicht?


People in Strokes and Words

People here introduce themselves in short poems, where I imitate your dreams, feelings, psychology's. A bit of monkey business.

Faces done in a minimal number of strokes; drawing lines was quicker than perceiving them. I concentrated solely on the vibes of my subject.

Will you find your own face here?

 


 

REPORTAŻ z Nieskończonej Podróży

Powstał w Stockholmie, w sezonie oczarowania i poszukiwania sensów,
kiedy to porzuciłem już rysunek, a jeszcze nie marzyło mi się malowanie.
Malowałem z tęsknoty do kolorów - w słowach.

Sporo wierszy Reportażu było drukowanych w kraju, w prasie literackiej. Pierwsze wydanie kompletne ma miejsce tu i teraz.


REPORTAGE von einer unendlichen Reise

In Stockholm geschrieben, in der Zeit der Verzauberung und der Suche nach Bedeutungen,
als ich die Zeichnung bereits aufgegeben hatte und noch nicht vom Malen geträumt hatte.
Ich habe mit Sehnsucht nach Farben gemalt - in Worten.

Viele Reportagen-Gedichte wurden im Land in der Literaturpresse veröffentlicht. Die erste Gesamtausgabe findet hier und jetzt statt.


REPORTAGE from an Infinite Journey

Written in Stockholm, in the season of enchantment and searching for meanings, when I had already abandoned the drawing,
and I did not dream of painting yet. I painted with longing for colors - in words.

Many poems of Reportage were published in the country in the literary press. The first complete edition takes place here and now.

 


 


POEZJA
Rozprawa z Pułapką Skończoności

POD OKIEM ZEGARA

tom wierszy, debiut książkowy, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1966.


NAGROBEK CZŁEKOKSZTAŁTNY

tom wierszy, Wydawnictwo Lubelskie 1970.
Okładki i ilustracje Franciszek Starowieyski.


DOWÓD NA BRATERSTWO

tom wierszy, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1971.

 


 

KONKUT, który był Człowiekiem,

gdzie wszystko się daje przerabiać na Wszystko, 1973.


CZŁOWIEK OKO

Proza i poezja, pisana podróżnie 1978-9 w Warszawie, Amsterdamie, Berlinie Zachodnim.


Śri Avadhuta Dattatreya, AVADHUTA GITA

powstała około 4 tysięcy lat p.n.e., jeden z najstarszych tekstów hinduizmu.
Dattatreya to legendarny Jogin, wielbiony jako bóg w Indiach i Nepalu, patron Jogi przez tysiąclecia.